Klachten

klachtenswaardige feit

Een klacht dient uiterlijk binnen drie maanden te worden ingediend nadat het “klachtenswaardige feit” zich heeft voorgedaan, althans nadat de klager op de hoogte is geraakt van het “klachtenswaardige feit”.

Binnen vijf werkdagen na dagtekening ontvangt de klager een bevestiging van Pixel Dizign dat de klacht in behandeling wordt genomen.

Binnen 15 werkdagen na dagtekening neemt Pixel Dizign contact op met het verzoek in onderling overleg met de klager tot een oplossing en/of minnelijke regeling te komen.

U heeft de keuze om contact op te nemen via het email adres info@pixeldizign.nl of per post. De adres gegevens zijn te vinden op de Contact pagina.

Omschrijf de klacht kort en bondig met mogelijke datum’s en of locatie’s. U heeft natuurlijk de mogelijkheid om via de email bestanden mee te sturen.

Pixel Dizign.
Hendrik Rijnierse